W świecie mediów cyfrowych wiele w ostatnich latach mówi się na temat Programmatic – o jego korzyściach, możliwościach i sposobach dotarcia do grupy docelowej. W dużym uogólnieniu można by powiedzieć, że jest to zautomatyzowany proces zakupu/sprzedaży powierzchni reklamowej w połączeniu z dotarciem do konkretnej grupy użytkowników w określonym miejscu i czasie. Wszelkie dostępne dane pokazują rosnący wpływ tego sposobu zakupu reklam, czego wyrazem są coraz większe wydatki na ten kanał komunikacji. Coś, co wiele lat temu było mało znaczącą ciekawostką, obecnie stanowi bardzo istotny element w kontekście przetargów, strategii, planowania działań.

Z czasem, wraz z rozwojem Programmatic, powstała jego szczególna odmiana, najbardziej zbliżona do zakupu bezpośredniego (Direct) – Programmatic Guaranteed.

Czym jest Programmatic Guaranteed?

Programmatic Guaranteed stanowi przede wszystkim realną alternatywę dla zakupu Direct. Oba rodzaje emisji są bardzo podobne do siebie z kilku względów:

  • W obu przypadkach mamy do czynienia z gwarantowanym wolumenem odsłon
  • Transakcja odbywa się pomiędzy 1 kupującym i 1 sprzedającym
  • Wydawca i kupujący umawiają się na stałą cenę

Jednak pomimo podobieństw, Programmatic Guaranteed ma szereg przewag nad Direct:

  • Kontrola nad zasięgiem niezależnie od powierzchni/wydawcy. Oznacza to, że prowadząc działania Programmatic Guaranteed na powierzchni kilku wydawców jednocześnie, jesteśmy w stanie nałożyć wspólny capping.
  • Brak występujących w Direct barier w doborze grup docelowych. Oznacza to, że w przypadku Programmatic Guaranteed mamy znacznie więcej możliwości korzystania z danych niezależnie od wybranej powierzchni. Są to dane własne (1st Party), dane wydawców (2nd Party) oraz podmiotów zewnętrznych (3rd Party).
  • Duża oszczędność czasu – brak biurokracji i zbędnych formalności. Cała procedura potrzebna do uruchomienia emisji odbywa się błyskawicznie w obrębie jednego ekosystemu. Według danych Google oszczędność czasu po stronie marketerów korzystających z programmatic guaranteed to średnio 29%, zaś po stronie wydawców to aż 57%.
  • Skonsolidowane raportowanie. Dzięki kontroli emisji w obrębie jednej platformy jesteśmy w stanie analizować statystyki ze wszystkich powierzchni, na których odbywa się kampania w ramach Programmatic Guaranteed. Nie ma konieczności zwracania się do każdego z wydawców z osobna.

Z jakich formatów możemy korzystać w ramach Programmatic Guaranteed?

Programmatic Guaranteed oferuje szereg opcji w doborze formatów. Oprócz emisji standardowych kreacji Display/Video istnieje także możliwość emisji reklam na formatach niestandardowych, niedostępnych w przypadku standardowej emisji programatycznej. Do takich formatów zaliczymy choćby Screening, czy Megaboard.

Podsumowanie – czy Programmatic Guaranteed się opłaca?

W świetle powyższych informacji warto zadać sobie pytanie, czy taki rodzaj emisji jest opłacalny kosztowo.

Dane od Google pokazują, że jednoczesne kupowanie w ramach jednej platformy powierzchni Premium w modelu Programmatic Guaranteed, w połączeniu ze standardowymi działaniami Programmatic w oparciu o aukcje, istotnie zwiększa zasięg w tej samej cenie. Jednocześnie szereg przeprowadzonych przez nas kampanii we wskazanym modelu pokazuje, że przy umiejętnym doborze danych wraz z użyciem formatów niestandardowych (np. Screening), jesteśmy w stanie osiągać wyniki wyższe, niż w przypadku zakupu bezpośredniego.

W SalesTube dzielenie się know-how i doświadczeniem to codzienność. Dołącz do nas i sprawdź

Masz pytania? Chcesz pogłębić ten temat?
Napisz! hello@salestube.tech

Podobał ci się artykuł, podziel się nim na: