Dlaczego CM360 jest ważne w Twojej organizacji?

CM360 integruje się nie tylko z pozostałymi narzędziami GMP, ale też z innymi usługami Google i systemami zewnętrznymi- umożliwia centralizację całego online marketingu w jednym miejscu. Narzędzie, dzięki konfiguracji aktywności kodów Floodlight, umożliwia mierzenie wszystkich ważnych z perspektywy marketera metryk dotyczących zachowań użytkowników. Campaign Manager 360 to również zaawansowana analiza mierzonych kanałów, rozbudowane modele atrybucji oraz wbudowane moduły weryfikacyjne (video/display)- niezbędne składowe działań marketingowych większości biznesów.

Co dostajesz od nas w ofercie?

Program wdrożeniowy:

  • ustalenie szczegółów rozliczeń
  • nadanie dostępu do platformy dla użytkowników
  • szkolenie wprowadzające

Wsparcie codzienne:

  • pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów
  • wsparcie wiedzą ekspercką prowadzonych działań
  • dzielenie się best practice działań w Campaign Managerze 360

Dodatkowe usługi

  • Audyt obecnych kont DV360 i rekomendacje dotyczące dalszego wykorzystania w oparciu o potrzeby biznesowe i marketingowe klienta
  • Opracowanie struktury konta i wdrożenie CM360, kodów floodlight i list użytkowników, integracje z innymi narzędziami, opracowanie naming convention, analiza ścieżek konwersji w oparciu o model atrybucji DDA, badanie inkrementalnego liftu prowadzonych kampanii i wiele innych
  • Zaawansowane szkolenia z CM360 dedykowane konkretnym potrzebom klienta