Badanie makiet mobilnych AXA Direct

AXA jest jedną z największych grup ubezpieczeniowych na świecie. Jest uniwersalnym ubezpieczycielem z pełną ofertą ubezpieczeń majątkowych, a także ubezpieczeń na życie. W Polsce AXA jest obecna od 2006 roku.

Firma to także lider sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych w kanale Direct. Chcąc utrzymać swoją pozycję w tym zakresie, stale ulepsza oferowane produkty i inwestuje w rozwój serwisów i aplikacji.

Wyniki

+ 101 %

Zmiana współczynnika konwersji na mobile

Hero image
01.

Wyzwanie

Optymalizacja kalkulatora do wyliczenia składki na ubezpieczenia komunikacyjne:

– poprzez rezygnację z części pytań kalkulatora, nowej prezentacji pozostałych pytań oraz proponowanych form składania odpowiedzi do nich

– w celu doprowadzenia jak największej liczby osób do końca wyliczania składki -> zwiększenie współczynnika konwersji

Hero image
02.

Rozwiązanie

Dwie fale badania CAWI podczas którego respondenci dokonywali fikcyjnego zakupu ubezpieczenia, a następnie odpowiadali na pytania dotyczące makiet i procesu zakupu. Sposób poruszania się i klikania na makietach był rejestrowany przez oprogramowanie śledzące zachowania na stronie.

Pomiar Eye Tracking, pozwolił  na precyzyjne określenie sposobu poruszania się wzroku użytkownika po module zakupowym aplikacji mobilnej.

Hero image
03.

Wyniki i korzyści

Wybrana została wersja makiety bardziej przyjaznej dla użytkownika. Klient podjął decyzję o rezygnacji z części pytań kalkulatora oraz przygotował nową prezentację pozostałych pytań i proponowanych form składania odpowiedzi.