Zrozum pragnienia i potrzeby każdego klienta

Monitoruj zachowania cyfrowe, w tym czas aktywności i nieaktywności – a nie tylko kliknięcia – i łącz je z zachowaniem poczty e-mail i trybu offline, aby poznać prawdziwe zainteresowania, podobieństwa i zamiary każdej osoby

Optymalizacja oparta na sztucznej inteligencji

Korzystaj z zaawansowanej segmentacji w czasie rzeczywistym i zaawansowanej sztucznej inteligencji, aby określać i dostarczać kontekstowo odpowiednie doświadczenia, które inspirują klientów do podejmowania działań.

Połącz “chwile” online i offline swoich klientów

Połącz doświadczenia cyfrowe i offline. Połącz doświadczenia online z tymi offline, takie jak interakcje z agentami call center i pracownikami w sklepie/w oddziałach lub w kioskach i bankomatach. Pozwól ujednolicić swój przekaz. Zapewnij klientom połączone doświadczenie dzięki spójnej, trafnej i aktualnej komunikacji w sieci, aplikacji, e-mailu i kanałach ludzkich.

Testy i analiza – Dowiedz się co trafia “do domu”, a co nie.

Zdefiniuj kluczowe wskaźniki i cele swoich kampanii, takie jak zwiększona liczba rejestracji, zakupów, pobrań i nie tylko. Następnie przeanalizuj swoje wyniki, aby upewnić się, że poprawa w jednym obszarze nie wpłynie negatywnie na inne.