Szkolenia Mini Labs

Dołącz do Mini Labs i rozwiń cyfrową dojrzałość swojego biznesu w obszarze odbiorców, zasobów, atrybucji, automatyzacji i dostępu do danych.

SalesTube jako oficjalny Partner Google Digital Academy Mini Labs przeprowadzi Cię prze ponad 30 interaktywnych szkoleń dopasowanych do potrzeb Twojej organizacji.

Men img Dołącz do Mini Labs!
Arrow

Mini Labs dla Twojego biznesu
w trzech prostych krokach

Krok 1

Identyfikujemy obszar, w którym potrzebne jest największe
wsparcie lub w którym istnieje największa szansa na rozwój.

Każdy Mini Lab został stworzony w oparciu o 1 lub kilka z 6 wymiarów,
które wpływają na dojrzałość marketingu opartego na danych.

Atrybucja

Precyzyjny pomiar i identyfikacja punktów styku klienta z marką

Reklamy

Tworzenie spersonalizowanych komunikatów i dostarczanie pozytywnych doświadczeń konsumenta na każdym etapie ścieżki zakupowej

Odbiorcy

Analiza i segmentacja danych w celu identyfikacji, zrozumienia i wpływu komunikacji na najbardziej wartościowych odbiorców w całym lejku sprzedażowym

Dostępność

Skuteczne dotarcie do sklasyfikowanych odbiorców we wszystkich kanałach reklamowych i na wszystkich typach urządzeń

Automatyzacja

Optymalizacja działań marketingowych w celu zwiększenia rentowności i pobudzenia wzrostu

Organizacja

Usprawnienie procesu podejmowania decyzji i osiągania wyników poprzez współpracę zarówno w ramach zespołów, jak i z wyspecjalizowanymi partnerami.

Krok 2
W ramach obszaru, który zidentyfikowaliśmy w kroku 1, określamy, gdzie na skali dojrzałości cyfrowej znajduje się Twoja organizacja.
Step two
Powstająca

Kampanie marketingowe wykorzystują głównie dane zewnętrzne i bezpośrednie zakupy, z ograniczonym powiązaniem ze sprzedażą

Kształtująca się

Pewne wykorzystanie posiadanych danych w zautomatyzowanych zakupach z optymalizacją i testowaniem pojedynczych kanałów

Połączona

Dane zintegrowane i aktywowane we wszystkich kanałach z wykazanym powiązaniem z ROI lub wskaźnikami sprzedaży

Wielowymiarowa

Dynamiczna realizacja w wielu kanałach, zoptymalizowana pod kątem indywidualnych wyników biznesowych klienta i transakcji

Krok 3
Na podstawie kroków 1 i 2 określamy, który Mini Lab najlepiej pasuje do Twojej obecnej sytuacji i wspiera Twoje cele marketingowe.
Mini Labs wspierają następujące cele marketingowe:
check icon

Generowanie Leadów

check icon

Sprzedaż Online

check icon

Rozważania

check icon

Świadomość

check icon

Sprzedaż Offline

check icon

Instalacja Aplikacji

Krok 1

Identyfikujemy obszar, w którym potrzebne jest największe
wsparcie lub w którym istnieje największa szansa na rozwój.

Każdy Mini Lab został stworzony w oparciu o 1 lub kilka z 6 wymiarów,
które wpływają na dojrzałość marketingu opartego na danych.

Atrybucja

Precyzyjny pomiar i identyfikacja punktów styku klienta z marką

Reklamy

Tworzenie spersonalizowanych komunikatów i dostarczanie pozytywnych doświadczeń konsumenta na każdym etapie ścieżki zakupowej

Odbiorcy

Analiza i segmentacja danych w celu identyfikacji, zrozumienia i wpływu komunikacji na najbardziej wartościowych odbiorców w całym lejku sprzedażowym

Dostępność

Skuteczne dotarcie do sklasyfikowanych odbiorców we wszystkich kanałach reklamowych i na wszystkich typach urządzeń

Automatyzacja

Optymalizacja działań marketingowych w celu zwiększenia rentowności i pobudzenia wzrostu

Organizacja

Usprawnienie procesu podejmowania decyzji i osiągania wyników poprzez współpracę zarówno w ramach zespołów, jak i z wyspecjalizowanymi partnerami.

Krok 2
W ramach obszaru, który zidentyfikowaliśmy w kroku 1, określamy, gdzie na skali dojrzałości cyfrowej znajduje się Twoja organizacja.
Step two
Powstająca

Kampanie marketingowe wykorzystują głównie dane zewnętrzne i bezpośrednie zakupy, z ograniczonym powiązaniem ze sprzedażą

Kształtująca się

Pewne wykorzystanie posiadanych danych w zautomatyzowanych zakupach z optymalizacją i testowaniem pojedynczych kanałów

Połączona

Dane zintegrowane i aktywowane we wszystkich kanałach z wykazanym powiązaniem z ROI lub wskaźnikami sprzedaży

Wielowymiarowa

Dynamiczna realizacja w wielu kanałach, zoptymalizowana pod kątem indywidualnych wyników biznesowych klienta i transakcji

Krok 3
Na podstawie kroków 1 i 2 określamy, który Mini Lab najlepiej pasuje do Twojej obecnej sytuacji i wspiera Twoje cele marketingowe.
Mini Labs wspierają następujące cele marketingowe:
check icon

Generowanie Leadów

check icon

Sprzedaż Online

check icon

Rozważania

check icon

Świadomość

check icon

Sprzedaż Offline

check icon

Instalacja Aplikacji

Oficjalny
partner Mini Lab

Jako oficjalny Partner Mini Labs w regionie EMEA zadbamy o sprawne i komfortowe przejście przez cały proces.
Trening zakończysz bogatszy nie tylko o nową wiedzę, ale przede wszystkim konkretny plan działania.

image mobile
Arrow

Przykładowe tematy szkoleń Mini Lab

check icon

Omnichannel - zbadaj, w jaki sposób szersze strategie i wykorzystanie omnichannelu mogą przynieść korzyści Twojej firmies

check icon

Doświadczenie mobilne: UX - zbadaj bariery mobilne, które obecnie blokują konwersje i znajdź sposoby na polepszenie UX na Twojej stronie mobile, aplikacji

check icon

Data Activation - oceń i zidentyfikuj zakres dostępnych danych, które mogą być wykorzystane do podejmowania najbardziej efektywnych decyzji marketingowych w Twojej firmie

image mobile
Arrow

Porozmawiajmy o MiniLabs dla Twojej firmy!

Sprawdź!

x